top of page
Nordiv Zen 1_edited.jpg

Nordic Zen behandling

Nordic Zen är en djupt avslappnande behandling inspirerad av gamla nordiska traditioner och läkeseder där sambanden mellan kropp och själ vårdas. Behandlingen ger en inre upplevelse fylld av livgivande energi med värme, stenar, repetitiva rörelser och aktiva växtextrakt. Vid total avslappning, beröring och aromatiska dofter ges kroppen och sinnet möjlighet att läka sig själv. Behandlingen består av: helkropps Turkish Scrub helkroppmassage med varma stenar ansiktsrengöring, Enzyme Exfoliating Scrub ansiktsmassage, akupressurtryck, helkropsmassage PASSAR FÖR: Alla hudtyper och tillstånd. RESULTAT: Balanserande Muskelavslappnande Främjar cirkulationen Avstressande Len, strålande hud HUVUDINGREDIENSER: Enbär Mineraler Eukalyptus.

NORDIC ZEN
Bakgrund
Nordic Zen är en energibehandling där olika metoder används för att skapa en helhet. För att lättare få förståelse för
behandlingens syfte beskrivs här de metoder vi använder oss av. Dessa är inspirerade av österländska behandlingsmetoder
och därför används ordet Zen.
Nordic Zen knyter samman vår tids behandlingar med ursprungsfolkens sätt att behandla och ”läka” människor.
Ursprungsbefolkningar runt om i världen har alltid använt läkande element, från både växt- och djurriket. De har levt av det
jorden och naturen kunnat ge dem.
De klassiska fyra grundelementen (benämns västerländsk som eld, vatten, luft och jord) spelar stor roll i många traditionella
folkmediciner. Stenar, eld och vatten, särskilt från naturkällor, används ofta som läkande beståndsdelar.
När en sten hade använts ett tag behövde den renas; den placerades under flödande vatten i naturen för att skölja bort det
onda som stenen fångat upp. Bergens kristaller ansågs vara kraftfulla stenar.
Värme och stenar
Så kallade ”botestenar” ansågs bära med sig helande egenskaper. Dessa stenar hämtades från naturen, där de formats lena
och mjuka av rinnande vatten. Olika sorters stenar har olika halt av kristaller. De lades på kroppen för att dra ut negativ
energi eller obehag.
Lugnande och hjälpande växter
Eterisk olja och örtextrakt ansågs ha magiska och skyddande krafter. Idag vet vi att aromaterapi och olika örter har olika
positiva effekter. Dessa egenskaper har i århundraden använts bl.a. för att avgifta, värma, lindra fysiska symtom som
ansträngda muskler och leder samt lindra stress, oro och mental trötthet.
Musik
Musik och andra ljud omkring oss påverkar hur vi mår. Musik och dans har i alla tider använts för att stärka gemenskap och
uttrycka känslor. Musik blir en del av behandlingen och påverkar upplevelsen av Nordic Zen.
Chi – energi
Traditionell Kinesisk Medicin, förkortas TCM (traditional Chinese medicine). Det finns oändligt många arbetssätt inom TCM.
För att få en helhet jobbar man med Chi=energi/livskraft.
Vi kommer att ta del av några.
Taoism – vägen – naturen och universums värld
Kinesisk filosofi och vetenskap om livet. Taoism handlar om att förstå att kropp, sinne, själ och universum påverkar
varandra. Allt i universum består av samma energi eller kraft. Inom taoism kallas det Qi. Inom kinesisk filosofi behandlas
kroppen som ett litet universum.
Chi
Är en osynlig livskraft och dess funktioner är att aktivera rörelse omedvetet och medvetet:
• Värmer kroppen, transporterar blod
• Håller saker och ting på plats
• Organ hålls upp och regleras
• Chi går inte att ta på, det bara finns där
• Chi förändras hela tiden
• Chi skyddar min kropp
• Hjälper mina tankar att utvecklas
• Chi hjälper att transportera och bearbeta födan
• Universum och kosmos skapades av chi
• Chi är till för människan
• Människan är resultatet av chi
• Mellan himmel och jord
• Unionen av chi mellan himmel och jord ger upphov till mänskligt liv
• Fritt flöde av chi – ”flow” – då har man ingen smärta
De fem elementen inom TCM
Eld rusar uppåt – tänder en brasa
Jord runt sin axel – stå stadigt på jorden
Metall/luft rör sig inåt – suget till sig
Vatten sänker sig – maximal vila
Trä växer utåt – riktning i livet, intensitet, kraft, vision
Dessa strävar efter att balansera varandra.
Meridianer
Meridianerna bildar ”linjer” genom vilka chi/energi flödar mellan alla kroppens organ/delar. Chi flödar i bestämda banor i
kroppen och är uppkallade efter de organ de styr. Det finns 12 meridianer; 6 på kroppens framsida och 6 på kroppens
baksida,som samtliga arbetar i samverkan med de fem elementen. Meridianerna sträcker sig mellan akupunkturpunkterna.
Ex. Lu 1= Lunga 1 (lungmeridianen) och P8 = Perdicardium 8 (cirkulation-sex meridianen) är punkter som finns med i Nordic
Zen. Meridianerna är kopplade till Yin och Yang.
Yin och Yang
Yin och Yang är två krafter, som båda har enorma möjligheter, precis som positiva och negativa energifält. Dessa är omöjliga
att separera. Yin och Yang hjälper till att balansera kroppen.
Yin-meridianer finns mest på framsidan och på insidan av armar och ben. Yang-meridianer finns mest på kroppens baksida
och utsidan av armar och ben. Chi flyter från himlen ner i yangkanalerna och upp från jorden in i yinkanalerna.
Chakra = Livshjul
Chakra är ytterligare en komponent i Nordic Zen. Chakra är människans energisystem och sitter i sju större energicentraler
längs ryggraden, med början nere vid svanskotan och hela vägen upp till hjässan. Chakra betyder hjul och är en beskrivning
av att energicentreringarna snurrar, både på framsidan och baksidan av kroppen. Obalans i ett chakra påverkar de andra,
då alla är intimt förbundna med varandra.
Chakran balanserar och reglerar kroppen på flera olika sätt. Vart och ett av dem är förbundet med det centrala
nervsystemet, via en stjälk som slutar i ryggmärgen. De står även i förbindelse med och påverkar det endokrina
körtelsystemet och har därför stort inflytande över vårt psykiska och fysiska välbefinnande.
Varje gång vi arbetar med meridianer genom effleurage med stenarna hjälper vi att balansera chakran.
• Rotchakra: Stenar under fötterna. Påverkar mage, mjälte och pancreas (bukspottskörteln).
• Hara chakra = sacral chakra: Stenar placeras på nedre delen av ryggen. Lever och gallblåsa.
• Solar plexus chakra: Här placeras stenar på naveln. Stimulerar hjärta och tunntarm.
• Hjärtchakra: Står för kärlek. Här placeras stenarna på thymus. Stimulerar lever och gallblåsa.
• Halschakra: Placeras också på thymus. Här stimuleras lungor och tjocktarm.
• Pannchakra – ”tredje ögat”: Mellan ögonbrynen. Ej relaterat till organ.
• Kronchakra: Tryck på skalp. Ej relaterat till organ.
Nordic Zen fokuserar på att balansera kroppen.
Avsikten med att arbeta med chi/energier:
• Goda tankar som ger goda energier.
• Det kunden behöver kommer kunden få/uppnå.
• Tankens kraft är enorm.
• Att ha tillförsikt att energin ”gör det den ska”.
För att bli en fulländad mästare i dessa urgamla konster, krävs minst 30 års erfarenhet och mycket studier och praktik under
flera olika mästare.
Delmoment under behandlingen
Ryggen
• Passion
• Drömmar
• Tillgivenhet
• Känsla och hängivelse
Neroli Water
• Rengöra
• Förbereda
• Öppna upp sig själv
• Släppa efter
Navelsten
• Nuet
Handstenar
• Platsen för turbulens
• Oro
• Reglerar vad vi tillåter människor in i våra liv. (Integritet)
Fotstenar
• Dörren till meningen med vårt liv
• Våra drömmar
Thymus
• Det lugna havet
Tredje ögat
• Mental klarhet
”Core”
• Kroppshållning är kärnan för kroppsmekanismen
• Alla rörelser hos terapeuten
I denna nordiska zenbehandling vill vi skänka en inre upplevelse fylld av energi och riktigt djup avslappning. Med hjälp
värme, stenar, repetitiva rörelser och aktiva växter når du ett stadie av total avkoppling, där kroppen får möjlighet att läka
sig själv.
Med en unik behandling har vi, för att vårda det heliga sambandet mellan kropp och själ, inspirerats av gamla traditioner
och själva kärnan i deras läkeseder.
Upplev den djupa känslan av lugn och ro.

bottom of page